Czy gotowość do nauki czytania i pisania pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Czyli o przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole

Opis spotkania

Spotkanie dotyczyć będzie kluczowych umiejętności dzieci 5 i 6 letnich służących rozwijaniu czynności czytania i pisania. Prelegentka odpowie na pytanie, czy gotowość pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju. Odwoła się do badań, które wskazują, jaki jest obecnie poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną. Na podstawie własnych doświadczeń opowie, z jakich narzędzi korzysta się przy diagnozowaniu w tej grupie wiekowej. Wskaże, kto oprócz nauczyciela może wspierać dziecko w jego drodze do osiągnięcia sukcesu w nauce czytania i pisania. 

O prowadzącej

Maria Foryś

Maria Foryś

Maria Foryś od blisko 20 lat równolegle podejmuje pracę jako praktyk i teoretyk. Ukończyła studia z pedagogiki nauczania początkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia logopedyczne, neurologopedyczne oraz psychologię kliniczną dzieci i młodzieży. Czynny diagnosta i terapeuta dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w krakowskim poradnictwie psychologiczno–pedagogicznym. Założyła pierwsze w Polsce Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy dla dzieci „Podwójnie wyjątkowych”. Wykładowca kursów z diagnozy pedagogicznej, logopedycznej, terapii oraz metodyki zajęć korekcyjno–kompensacyjnych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej krajowego modelu pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum oraz systemowych rozwiązań we współpracy szkoły i poradni. Ekspert w projektach ORE Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapisy na spotkanie

Aby zapisać się na spotkanie, zadzwoń: 
801 88 10 10 lub 58 721 48 00