Czy zwierzęta się uczą (i jak to robią) ?

Opis spotkania

Uczenie się jest podstawowym mechanizmem determinującym behawior (zachowanie się) zwierząt i występuje powszechnie, także u zwierząt bezkręgowych (nawet tak "prymitywnych" jak nicienie). Uważa się, że zdolność uczenia się ewoluowała jako adaptacja do życia w zmiennych czasowo i przestrzennie środowiskach, ale - paradoksalnie - zmiany mogą w pewnych warunkach sprzyjać utrzymaniu się "sztywnych", instynktownych zachowań zwierząt, a więc działać jako czynnik selekcji przeciwko uczeniu się.

W niniejszym wykładzie przedstawimy warunki, jakie muszą być spełnione, by zwierzęta mogły się uczyć, sposoby uczenia się oraz korzyści - ale także koszty - związane ze zdolnością do nauki.

O prowadzącym

Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i z tym Wydziałem związana jest jego kariera naukowa.

Odbył łącznie trzyletnie trzyletnimi staże w Max-Planck-Intitut für Limnologie w Plön, Niemcy i w Department of Zoology, University of Wisconsin, Madison, USA).

Obecnie jest profesorem w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, a jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów ekologii ewolucyjnej i behawioralnej zwierząt planktonowych. 

Jest autorem ponad 50 publikacji w międzynarodowych czasopismach i jest członkiem rad redakcyjnych (Editorial Boards) trzech tego rodzaju czasopism: Journal of Plankton Research (Oxford University Press), Aquatic Biology (Kinne) i Russian Journal of Biological Invasions (Springer). Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Zapisy na spotkanie

Aby zapisać się na spotkanie:
zadzwoń: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00
albo napisz: nowaera@nowaera.pl