Dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.