Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, na przykładzie spektrum autyzmu”. Jak je pozyskiwać i prawidłowo rozliczać.

 
Przedmiot: ponadprzedmiotowe | Data spotkania: 26.05 | Rozpoczęcie spotkania: 16:30 | Miejsce spotkania: Online
Ewa Czechowicz

Ewa Czechowiczprowadząca spotkanie

Program spotkania

  • Czym jest "subwencja oświatowa".
  • Na czym polega finansowanie szkół samorządowych i nie samorządowyc w zakresie uczniów ze SPE?
  • Jakie środki może otrzymać szkoła, w której są uczniowie z orzeczeniami i na co może je przeznaczyć?
  • Kto może wpłynąć na to, aby tych środków na pomoce dla dzieci z orzeczeniami było więcej?


O prowadzącącej

Ewa Czechowicz - ekspert, szkoleniowiec i konsultant prawa oświatowego, specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Członek zarządu OSKKO.