Dwieście dni i sto minut. Ósmoklasisto! To jest czas dla Ciebie.