Finansowanie jednostek oświatowych Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe, rezerwa oświatowa, fundusze unijne granty i dotacje