Himalaje dla każdego

O prowadzącym

Marek Barwiński

Geograf, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, członek prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej, członek polsko-ukraińskiej komisji ekspertów MEN ds. doskonalenia treści podręczników historii i geografii.

Zainteresowania badawcze dotyczą głównie geografii politycznej, społecznej i regionalnej, a zwłaszcza problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, granic i pograniczy, konfliktów, geopolityki oraz geografii regionalnej Azji.

Autor i współautor sześciu monografii naukowych oraz ponad 80 artykułów.

Zapisy na spotkanie

Aby zapisać się na spotkanie:
zadzwoń: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00
albo napisz: nowaera@nowaera.pl