Jak nauczać online z wykorzystaniem Teams z usługi Office 365 oraz podręczników Nowej Ery?