Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu - o najczęstszych problemach uczniów na lekcjach języka polskiego.