Łamanie schematów w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej