Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz.2

O webinarze:

Zapraszamy na kontynuację tematu dotyczącego podstaw wiedzy logopedycznej w ujęciu praktycznym dla nauczyciela. Poruszone zostaną kwestie dotyczące słuchowych i motorycznych uwarunkowań rozwoju mowy dziecka oraz stanu jego mowy. Jakie znaczenie dla języka mówionego i pisanego ma słuch fonemowy i fonetyczny? Jak przygotować proste ćwiczenia ortofoniczne, uczące prawidłowej artykulacji? Jakie wady mowy mają wpływ na umiejętność czytania i pisania dziecka? Co może zrobić nauczyciel, by pomóc dziecku z zaburzeniami mowy (np. przy wadach wymowy lub przy jąkaniu)? Odpowiedzi wraz z przykładami praktycznych rozwiązań poznacie podczas naszego webinaru.

dr Anna Walencik-Topiłko

Doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny.Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Prowadzi praktykę logopedyczną w zakresie diagnozy i terapii różnych zaburzeń komunikacji językowej. Trener na warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli i terapeutów z zakresu logopedii i logorytmiki, jak też dla różnych grup zawodowych z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji językowej i emisji głosu.