Matematyczne zmagania na lekcjach historii, czyli z chronologią za pan brat