My Perspectives on Teaching - Cz.2 Kreatywność i krytyczne myślenie, najważniejsze umiejętności XXI wieku.