Obowiązek organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dyrektorów