Obserwacje, doświadczenia, hodowle - aktywny uczeń na lekcjach biologii w klasie 5

Opis spotkania

Podczas zajęć nauczyciele poznają przykłady i sposoby aktywizacji uczniów w procesie dydaktycznym. Dowiedzą się jakie ćwiczenia praktyczne można zastosować w klasie 5 podczas realizacji podstawy programowej. Otrzymają także tabelaryczne zestawienie omawianych treści.

O prowadzącej

Anna Kimak-Cysewska - nauczycielka biologii i przyrody z trzydziestoletnim stażem. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Powróciła na uczelnię po dziesięciu latach, by ukończyć Studia Podyplomowe "Wychowanie dla przyszłości", a rok później prowadziła zajęcia z ekologii dla słuchaczy tychże studiów. W roku 2001 ukończyła Studia Podyplomowe "Przyroda".

W swojej karierze pracowała w szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. W latach 2001-2006 była egzaminatorką w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum. Od roku 2007 jest egzaminatorką maturalną z biologii. Od 2004 roku pełni funkcję doradczyni metodycznej. Współpracowała m.in. z Klubem GAJA i OTOP, opiniując przygotowywane przez te organizacje materiały dla nauczycieli. W 2010 roku współpracowała z OKE w Poznaniu opracowując zestaw zadań egzaminacyjnych z biologii do gimnazjum. Opiniowała również zbiory zadań egzaminacyjnych z biologii przygotowane przez wydawnictwo SENEKA.

Przygotowuje i publikuje liczne materiały metodyczne przeznaczone dla nauczycieli biologii oraz przyrody. Prowadzi warsztaty i zespoły metodyczne o różnorodnej tematyce, m.in. "Miejsce zwierząt w świecie człowieka", "Krajobrazy świata", "Chemizacja rolnictwa a zdrowie człowieka", "Jak się ukryć? Umiejętność kamuflażu w świecie przyrody", "Zależności między organizmami w przyrodzie". 

Zapisy na spotkanie

Aby zapisać się na spotkanie:
zadzwoń: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00
albo napisz: nowaera@nowaera.pl