Ocenianie szkolne w czasie zdalnej nauki.

 
Przedmiot: ponadprzedmiotowe | Data spotkania: 04.06 | Rozpoczęcie spotkania: 16:30 | Miejsce spotkania: Online
Barbara Sękalska

Barbara Sękalskaprowadząca spotkanie

Program spotkania

  • Ocenianie w kontekście prawa oświatowego.
  • Funkcje oceniania.
  • Ocenianie sumujące i kształtujące.
  • Ocenianie na odległość.
  • Indywidualizacja nauczania i oceniania.


O prowadzącącej

Barbara Sękalska -profesor oświaty, od ponad trzydziestu lat pracuje w szkole. Nauczyciel matematyki i informatyki, oligofrenopedagog. Doradca metodyczny w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Prowadzi liczne konferencje i szkolenia dla nauczycieli oraz coroczne diagnozy umiejętności rachunkowych uczniów kieleckich szkół, publikowane na stronie Ośrodka. Wielokrotnie pełniła funkcję przewodniczącej wojewódzkich konkursów matematycznych. Ekspert komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.