Od praktyki do teorii - dynamika zmian form aktywności muzycznej w klasach 4-7 ujęta w podręcznikach „Lekcja muzyki”.

 
Przedmiot: muzyka | Data spotkania: 03.06 | Rozpoczęcie spotkania: 15:30 | Miejsce spotkania: Online
Grażyna Kilbach

Grażyna Kilbachprowadząca spotkanie

Program spotkania

  • zawartość podręczników i spiralny układ treści,
  • wspieranie realizacji podstawy programowej,
  • układ podręcznika i obudowa metodyczna,
  • szata graficzna jako wzbogacenie przekazu i wizualizacja zagadnień,
  • materiały dodatkowe: infografiki, repertuar piosenek, utworów do zagrania i samouczki, ciekawostki, kartki z kalendarza,
  • propagowanie różnorodnych metod nauczania gry na instrumentach, w tym mini kursów - samouczków,
  • szeroki i zróżnicowany repertuar dostosowany do wieku i możliwości uczniów,
  • dostosowanie metodyki nauczania śpiewu i gry na instrumentach do możliwości i predyspozycji uczniów,
  • efektywność lekcji muzyki z zastosowaniem zasady praktycznego nauczania-uczenia się oraz zróżnicowania form aktywności muzycznej stosownie do rozwoju uczniów.


O prowadzącących

Grażyna Kilbach - nauczyciel muzyki z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej m.in. ds. nowej podstawy programowej – reforma programowa 2008, 2012 oraz 2017. Współautorka wielu programów i podręczników do muzyki dla szkoły podstawowej – pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego – wydawnictwa Nowa Era oraz edukator wydawnictwa Nowa Era. Edukator.

Monika Gromek - nauczycielka muzyki i przedmiotów artystycznych w różnych typach szkół ogólnokształcących oraz przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych. Współautorka podręczników i programów nauczania muzyki dla szkoły podstawowej, obudowy metodycznej i pakietów edukacyjnych, a także podstawy programowej. Autorka materiałów i artykułów o tematyce muzycznej dla uczniów i nauczycieli. Inicjatorka projektów edukacyjnych, głównie w zakresie metod niekonwencjonalnych oraz działań kreatywnych.