Ostatnia prosta przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki!