Przygotowujemy do pracy z tekstem matematycznym – opowiadania matematyczne w serii Wielka Przygoda