Relacje formalne i nieformalne w szkole i klasie
– narzędzia i metody pracy przydatne
w kreowaniu uczącej się społeczności

 
Przedmiot: ponadprzedmiotowe | Data spotkania: 19.01 | Rozpoczęcie spotkania: 16:00 | Miejsce spotkania: Online
dr Magdalena Śniegulska

dr Magdalena Śniegulskaprowadząca spotkanie

Program spotkania

W czasie spotkania przyjrzymy się największym wyzwaniom, przed jakimi stanęli nauczyciele w obliczu pandemii. Nie tylko skoncentrujemy się na obawach większości pedagogów i poszukamy wspólnie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Omówimy także konkretne narzędzia przydatne i do nauki online, i do nauki w przyszłości, kiedy już wszystko wróci do normy. Ponadto zastanowimy się wspólnie:

  • czy uczniowie w domach nadal są częścią jednej klasy,
  • jak motywować ich do pracy,
  • co wiemy o tym, czy się rzeczywiście uczą,
  • jak zorganizować pracę szkoły i klasy, aby wspierała uczenie się i budowanie wspólnoty.
Magdalena Jurewicz

Magdalena Jurewiczmoderator spotkania

Zagadnienia:

  • Samotność w czasie pandemii – czego potrzeba uczniom podczas pandemii; czy istnieje motywacja do uczenia wynikająca z poczucia przynależności; co sprawia, że czujemy się mniej samotni podczas nauki i pracy w domu.
  • Organizacja pracy szkoły przy nauczaniu online – zasady pracy online, techniczna organizacja, rytuały szkolne, jakie narzędzia dla kogo i do jakich zadań.
  • Monitorowanie uczenia się uczniów – nauczyciele podkreślają coraz wyraźniej swoje obawy związane z tym, czy uczniowie uczą się online tyle samo co w klasach, lecz nie wiedzą, co tak naprawdę potrafią. Proponujemy wspólne przyjrzenie się sposobom monitorowania uczenia się, które są dostępne online, ustalenie, jak zorganizować aktywne uczestnictwo w lekcjach, w trakcie których uczniowie przyswoją sobie wiedzę.
  • Oficjalne i nieoficjalne relacje w klasie – praca grupowa, ćwiczenia integracyjne, lekcje i spotkania pozaformalne; dlaczego warto inwestować we wspólnotę.

 

O prowadzącej

dr Magdalena Śniegulska - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie SWPS w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek-założyciel Stowarzyszenia Wspólne Podwórko. Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym.
Moderatorem spotkania będzie Magdalena Jurewicz - socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koordynuje projekt „Myśląca klasa” poświęcony innowacyjnym metodom prowadzenia lekcji. Swoje umiejętności rozwija współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli m.in. z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.