Rozwiązania wynikające z zapisów podstawy programowej istotne w nauczaniu geografii w klasie piątej