SPE w nauczaniu zdalnym: Praca indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z perspektywy pedagoga specjalnego).

 
Przedmiot: ponadprzedmiotowe | Data spotkania: 12.05 | Rozpoczęcie spotkania: 16:30 | Miejsce spotkania: Online
Monika Dąbkowska

Monika Dąbkowskaprowadząca spotkanie

Program spotkania

  • Minął pierwszy szok związany z nową sytuacją - w którym miejscu jesteśmy teraz?
  • Czego teraz potrzebuje nauczyciel lub terapeuta do pracy z uczniem, a czego do wsparcia rodziców?
  • Jak wykorzystać zasoby, które już mamy?
  • Jak efektywnie prowadzić zajęcia indywidualne a jak grupowe?


O prowadzącej

Monika Dąbkowska - nauczyciel terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, doradca metodyczny kształcenia specjalnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach