SPE w nauczaniu zdalnym: Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.

 
Przedmiot: ponadprzedmiotowe | Data spotkania: 15.06 | Rozpoczęcie spotkania: 16:30 | Miejsce spotkania: Online

Program spotkania

  • Czym są kompetencje kluczowe?
  • Nauka przez zabawę dzieci w wieku przedszkolnym – dlaczego jest tak ważna?
  • Co możemy robić by na co dzień wspomagać rozwój mowy najmłodszych? Jaki wpływ na rozwój mowy ma zabawa ciastoliną, a jaki kreślenie szlaczków?
  • Czemu warto ćwiczyć percepcję słuchową?


O prowadzącej

Magdalena Szuksta-Cendrowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny i logopeda w szkole podstawowej i we własnym gabinecie.