Uczenie przez doświadczenie: wirtualna rzeczywistość w nauczaniu chemii.

 
Przedmiot: chemia | Data spotkania: 20.05 | Rozpoczęcie spotkania: 16:30 | Miejsce spotkania: Online

Program spotkania

  • Czym jest wirtualna rzeczywistość (VR) i dlaczego zdobywa coraz większą popularność
  • Jak wykorzystać wirtualną rzeczywistość w nauczaniu chemii
  • Jakie korzyści dla nauczyciela niesie korzystanie z technologii VR
  • Wirtualne Laboratorium Empiriusz – innowacyjne urządzenie do przeprowadzania doświadczeń
  • Jak uzyskać 100% finansowanie z rezerwy oświatowej i wyposażyć swoją pracownię w Wirtualne Laboratorium


O prowadzących

Anna Koc - nauczycielka chemii z pasją, prowadzi zajęcia w klasach dwujęzycznych. Zaangażowana w narodowe i międzynarodowe programy związane z nauczaniem chemii. Entuzjastka nowych technologii i nowatorskich metod nauczania. Autorka scenariuszy lekcji, również do nauczania o zasięgu międzynarodowym.

Patrycja Ściślewska - w Nowej Erze czuwa nad poprawnością merytoryczną doświadczeń chemicznych wykonywanych w Wirtualnym Laboratorium Emipiriusz oraz scenariuszy zajęć. Dodatkowo jest prezesem naukowego stowarzyszenia „Symbioza” i od lat angażuje się w nowoczesne projekty edukacyjne. Organizuje sympozja naukowe o zasięgu międzynarodowym oraz wykłady popularnonaukowe.