Umiejętności matematyczne uczniów po I etapie kształcenia w świetle nowej podstawy programowej.