Wiedza o społeczeństwie. Przedmiot bliski codzienności

Opis spotkania

Spotkanie pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zainteresować uczniów przedmiotem i sprawić, by lekcje WOS-u były dynamiczne i atrakcyjne.

O prowadzących

Spotkania w sezonie 2017/2018 poprowadzą:

Małgorzata Wojnarowska

Nauczyciel konsultant w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie. Wcześniej - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wizytator Kuratorium Oświaty, wieloletni doradca metodyczny.

Koordynator wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych woj. małopolskiego.

Edukator, autor wielu publikacji i materiałów metodycznych, m. in. programu przedmiotu historia i społeczeństwo (I miejsce w konkursie MEN) oraz programu i materiałów do pracy z uczniem zdolnym w ramach projektu DiAMEnT.

Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jako trener, ekspert lub współautor publikacji w projektach: Wdrożenie podstawy programowej, Wspieranie szkół i nauczycieli, Uczeń zdolny, Przywództwo, Szkoła ćwiczeń.

Włodzimierz Chybowski

Magister historii (Uniwersytet Wawrszawski) oraz absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie (Uniwersytet Warszawski) i pomiaru dydaktycznego (Uniwersytet Gdański).

Wieloletni nauczyciel historii i wos w szkole ponadgimnazjalnej, wieloletni doradca metodyczny i ekspert w OKE w Warszawie (egzamin maturalny z wos).

Autor wielu publikacji dla uczniów (zeszyty ćwiczeń) i nauczycieli (pakiety foliogramów, scenariusze lekcji, karty pracy).

Od ponad piętnastu lat współpracuje z Nową Erą (publikacje, prowadzenie zajęć dla nauczycieli).

Zofia Heppner

Doświadczony nauczyciel historii, doradca i edukator.

Zapisy na spotkanie

Aby zapisać się na spotkanie:
zadzwoń: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00
albo napisz: nowaera@nowaera.pl