Super Powers NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023–2025

Super Powers NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik do języka angielskiego do szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 1097/4/2020
Autorzy: Jayne Freeman-Zolotenki, Jon Hird, Małgorzata Konopczyńska, Joanna Filous, Magdalena Shaw, Barbara Ściborowska

Nowa Edycja 2023-2025


Praca z podręcznikiem Super Powers 7 to:

  • realizacja wszystkich zagadnień z podstawy programowej już w klasie siódmej, dzięki czemu w klasie ósmej uczniowie mogą skoncentrować się na powtarzaniu materiału i przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty,
  • unikatowy 8. rozdział Closer, który powtarza materiał z całego roku, a nauczyciel decyduje, w jakim zakresie będzie z niego korzystał,
  • ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym w każdej lekcji,
  • rozłożenie treści gramatycznych na dwie lekcje w rozdziale, wsparte przez wyjaśnienia w języku polskim i filmy gramatyczne,
  • możliwość pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz oznaczeniu ćwiczeń wg. stopnia trudności,
  • rozbudowany program nauki pisania, obejmujący wszystkie formy z informatora egzaminacyjnego CKE,
  • rozrywka, dzięki wykorzystaniu gier, projektów edukacyjnych i lekcji z udziałem vlogerów,
  • pomoc w najtrudniejszych dla ucznia dziedzinach – gramatyce i pisaniu – dzięki dodatkowym sekcjom Grammar Bank i Writing Bank.
  • w NEONbooku podręcznika nauczyciele i uczniowie znajdą kilkaset różnorodnych zasobów na każdym poziomie nauczania, w tym ćwiczenia interaktywne, filmy, animacje i nagrania, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie treści lekcji oraz uporządkują wiedzę.
  • pozwala osiągnąć synergię w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem podręcznika, zawierającego różnorodne zasoby, które ułatwią zrozumienie i zapamiętywanie, uporządkują wiedzę, umożliwią naukę poprzez ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Super Powers.

Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także