Świat bez tajemnic. Klasa 1

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 144/1/2009
Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina Witek-Nowakowska

Podręcznik „Świat bez tajemnic. Klasa 1” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. Zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej.

  • Kształci najważniejsze umiejętności geograficzne, m.in. obliczanie odległości w terenie na podstawie mapy, za pomocą elementu Spróbuj sam.
  • Pomaga zrozumieć procesy, np. endo- i egzogeniczne, dzięki czytelnym ilustracjom i schematom.
  • Ułatwia naukę kluczowych terminów geograficznych, ponieważ zawiera Słownik oraz Indeks terminów.
  • Ułatwia zapamiętanie wiadomości z lekcji dzięki elementowi To musisz wiedzieć! oraz Zadaniom na końcu każdej jednostki tematycznej.