Świat bez tajemnic. Klasa 2

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum

Autorzy: Urszula Adamus, Alina Witek-Nowakowska

Zeszyt ćwiczeń „Świat bez tajemnic. Klasa 2” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. Zawiera różnorodne zadania ułatwiające zapamiętanie najważniejszych treści z geografii Polski oraz przećwiczenie kluczowych umiejętności geograficznych, takich jak praca z mapą.

  • Umożliwia kształcenie umiejętności czytania, analizy oraz interpretacji map dzięki różnorodnym zadaniom z mapami Polski.
  • Pomaga kształcić umiejętność wykonywania obliczeń matematyczno-geograficznych oraz analizy danych statystycznych, ponieważ zawiera zróżnicowane zadania z danymi liczbowymi w formie tabel i diagramów.
  • Ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez  ciekawe krzyżówki dotyczące geografii Polski.