Świat bez tajemnic. Klasa 3

Świat bez tajemnic. Klasa 3

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum

Autorzy: Urszula Adamus, Alina Witek-Nowakowska

Zeszyt ćwiczeń „Świat bez tajemnic. Klasa 3” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. Zawiera różnorodne zadania ułatwiające zapamiętanie najważniejszych treści z geografii regionalnej świata oraz przećwiczenie najważniejszych umiejętności geograficznych, m.in. czytania map.

  • Umożliwia kształcenie umiejętności czytania, analizy oraz interpretacji map dzięki różnorodnym zadaniom z mapami państw, regionów i kontynentów.
  • Pomaga doskonalić umiejętność wykonywania obliczeń matematyczno-geograficznych oraz analizy danych statystycznych, ponieważ zawiera zróżnicowane zadania z danymi liczbowymi w formie tabel i diagramów.
  • Ułatwia przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki elementowi Powtórzmy przed egzaminem zawierającemu zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z geografii z zakresu materiału w klasach 1-3.