Świat Biologii 1

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 92/1/2009/2015
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz

Podręcznik „Świat biologii 1” umożliwia nauczanie biologii w gimnazjum w ujęciu systematyczno-procesowym.

  • Ułatwia przyswajanie ważnych pojęć dzięki wyróżnieniom graficznym oraz elementowi Ważne terminy.
  • Kształci umiejętności badawcze poprzez Obserwacje i Doświadczenia.
  • Przybliża pozytywne i negatywne znaczenie organizmów dla człowieka dzięki elementowi Plusy i minusy.
  • Uczy rozpoznawania i klasyfikacji organizmów poprzez Poznaję, podziwiam.
  • Rozbudza pasję poznawania biologii dzięki ciekawostkom Czy wiesz, że… oraz Informacjom dodatkowym.