Świat biologii 1

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk

 Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Świat biologii 1” zawiera zadania, które pomagają w opanowaniu niezbędnych wiadomości i wykształceniu kluczowych umiejętności – prowadzenia obserwacji i doświadczeń oraz rozpoznawania organizmów.

  •  Uczy planowania i przeprowadzania badań biologicznych poprzez proste doświadczenia.
  •  Pomaga w nauce korzystania z różnych źródeł informacji dzięki zadaniom z wykresami, schematami i ilustracjami.
  •  Umożliwia powtórzenie najważniejszych zagadnień i uporządkowanie wiedzy z danego działu dzięki zestawom zadań kończącym każdy dział Sprawdź, czy już umiesz.