Świat biologii 2

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum

Autorzy: Urszula Nowak, Tadeusz Ogorzałek, Joanna Stawarz, Anna Wilhelm

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Świat biologii 2” kształci umiejętności oraz utrwala niezbędną wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka.

  • Umożliwia zrozumienie przebiegu procesów zachodzących w organizmie człowieka dzięki Obserwacjom i Doświadczeniom
  • Kształci umiejętność odczytywania i analizowania informacji przedstawionych w formie graficznej za pomocą zadań z wykresami i schematami.
  • Ułatwia powtórzenie i utrwalenie większych partii materiału poprzez element Sprawdź, czy już umiesz.