Świat biologii 3

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 92/3/2011/2016
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Andrzej Kornaś, Marcin Ryszkiewicz

Podręcznik do biologii dla gimnazjum „Świat biologii 3” zawiera treści z zakresu genetyki, ekologii oraz ewolucjonizmu.

 - Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki informacjom podanym w przystępny sposób.

Pomaga zrozumieć i zapamiętać trudniejsze procesy zachodzące w przyrodzie dzięki przejrzystym infografikom.

- Pozwala powtórzyć najważniejsze terminy biologiczne zawarte w podręczniku z pomocą Słowniczka.

Zachęca do nauki biologii poprzez ciekawostki Czy wiesz, że… oraz Informacje dodatkowe.