Świat biologii 3

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Agnieszka Baranowska-Morek, Małgorzata Kłyś, Urszula Depczyk

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Świat biologii 3” zawiera wiadomości z zakresu genetyki, ekologii i ewolucjonizmu.

  • Kształci umiejętności analizy, przetwarzania i interpretacji danych poprzez różnorodne typy zadań.
  • Uczy podawania trafnych przykładów do omawianych zjawisk i procesów.
  • Doskonali umiejętność stosowania I prawa Mendla dzięki licznym krzyżówkom genetycznym.
  • Umożliwia skuteczne utrwalenie wiadomości wymaganych na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym poprzez element Sprawdź, czy już umiesz.