Świat

Świat

Pewny start. Karta demonstracyjna

Karta jest poświęcona kontynentom, ich najbardziej charakterystycznym miejscom oraz zwierzętom. Centralne miejsce zajmuje mapa świata.

Cel: rozwijanie funkcji poznawczych, pomoc uczniom w utrwaleniu wiedzy, uatrakcyjnienie procesu uczenia się dzięki
kolorowym, ciekawym materiałom