W tym roku nowa dotacja celowa jest przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 2, 5 i 8 oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1, 3, 4, 6 i 7 szkoły podstawowej. Chcąc zapewnić swojej szkole najdogodniejszy termin dostawy przed 1 września,
warto jak najszybciej przesłać wypełnione wnioski do Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nowa Era zapewnia możliwość elastycznego skonstruowania własnego szkolnego zestawu z bogatej gamy tytułów najlepszych jakościowo wydawców. Zapewniamy wybór nowych edycji podręczników i materiałów ćwiczeniowych na lata 2021-2023 do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas objętych reformą. Zaktualizowana oferta Nowej Ery jest dostosowana do wymagań MEiN oraz uwzględnia wytyczne dotyczące kwot dotacji przeznaczonych
na jednego ucznia w 2021 roku.

W trosce o terminowe wypełnienie i przesłanie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Państwa w jednym miejscu odpowiednie formularze, akty prawne
oraz niezbędne informacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wnioski o udzielenie dotacji

Aby ułatwić dyrektorom dokonanie formalności związanych z uzyskaniem środków dotacji celowej na rok szkolny 2021/2022, poniżej publikujemy aktualne wnioski, które należy wypełnić i przesłać do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji dla szkół: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 4
Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 3
Wniosek o udzielenie dotacji – uczniowie z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 5

Pełne nazwy formularzy:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r.
 2. Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej
  z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.
 3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r.*)

Wnioski informacyjne

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 1
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 3

Pełne nazwy formularzy:

 1. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r.
 2. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r. *)

Rozliczenia

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 6
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej – uczniowie z niepełnostawnoścą posiadających orzeczenie: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 7
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej – osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 8
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej – uczniowie z niepełnosrawnością posiadający orzeczenie, osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego: WYPEŁNIJ FORMULARZ NR 9

Pełne nazwy formularzy:

 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej
  w 2021 r.
 2. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane
  do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2021 r.*)
 3. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2021 r.
 4. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane
  do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2021 r.*)

Akty prawne i informacje

Podstawą do wyliczenia kwot dotacji są wskaźniki z rozporządzenia Rady Ministrów: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (z dnia 26 czerwca 2020 r.).

W dniu 30 marca 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 577).

Pobierz teksty rozporządzeń o finansowaniu zadań oświatowych.

 

 

Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2021 roku

Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe jest udzielana w następujących terminach:

 • dnia 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja
 • dnia 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 12 lipca
 • dnia 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

Rozliczenia wykorzystania dotacji celowej dokonuje dyrektor szkoły do końca roku budżetowego, na który została przyznana. Rozliczenie składa się na odpowiednich formularzach do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość kwot dotacji

Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Dla klas 1–3:

 • na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości 90 zł na ucznia
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości50 zł na ucznia.

Dla klas 4–8:

 • na podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości:
  168 zł na ucznia (klasy 4)
  216 zł na ucznia (klasy 5 i 6)
  300 zł na ucznia (klasy 7 i 8)
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia (klasy 4–8).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Ze wszelkimi pytaniami możecie się Państwo zwrócić do naszego Centrum Kontaktu:
pod numerem 801 88 10 10
lub przez Formularz Kontaktu.

Zobacz także