5 spraw do załatwienia w procesie rekrutacji

Informacji na temat całego procesu rekrutacji jest tak wiele, że trudno je wszystkie przeczytać i zrozumieć na raz. Dlatego na bieżąco będziemy publikować najważniejsze wskazówki – czego należy dopilnować w najbliższych tygodniach. Z biegiem czasu informacje te będziemy uaktualniać.

 1. Sprawdź, do jakiej szkoły dostał się kandydat

  O tym zapewne nikomu nie trzeba przypominać, na tę chwilę wszyscy czekają z niecierpliwością. W lipcu (patrz harmonogram) szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga! To nie to samo, co listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych! Na razie sprawdźcie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane. A potem, niezależnie, czy to miejsce bardzo wam się podoba, czy też jest raczej gorszą opcją, koniecznie potwierdźcie wolę uczenia się w tej właśnie placówce.

 2. Dopełnijcie formalności
  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wywieszane w szkołach oraz publikowane w systemie elektronicznym (jeśli samorząd korzysta z takiej opcji rekrutacji). Dla pewności sprawdźcie obecność nazwiska ucznia w obu tych miejscach. Zanotujcie także informację, ile punktów uzyskał uczeń, który jako ostatni z kolejki został przydzielony do danej klasy – taka informacja przyda się, jeśli będziecie rozważać możliwość składania trybie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 3. Potwierdźcie wolę uczenia się w szkole

  Potwierdzenie woli odbywa się poprzez złożenie w danej placówce oryginałów: świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej lub trzeciej gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty albo gimnazjalnego. Dodatkowo – co bardzo ważne – do szkół uczących zawodu, czyli szkół branżowych pierwszego stopnia lub techników – należy przynieść zaświadczenie od lekarza pracy o tym, że kandydat nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
  Przypilnujcie terminu, by nie spóźnić się potwierdzeniem woli. Dopiero dzięki tej formalności dziecko zostaje przyjęte do szkoły. Nawet jeśli chcecie próbować dostać się do innej szkole w trybie odwołania , potwierdzenie woli sprawia, że dziecko nadal jest w systemie rekrutacyjnym i ma zapewnione miejsce nauki.

 4. Sprawdźcie listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  To ostateczne potwierdzenie i zamknięcie pierwszego etapu rekrutacji. Podsumowuje nazwiska tych uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki w danej szkole i są do niej oficjalnie przyjęci. Co nie znaczy, że wszyscy w tym właśnie gronie spotkają się w szkole we wrześniu. Teraz przychodzi pora na składanie ew. odwołań.
  Uczniowie, którzy są zadowoleni z miejsca uzyskanego w szkole, mogą już spokojnie jechać na wakacje.
  Równocześnie szkoły określają liczbę miejsc, które pozostały wolne po pierwszym etapie rekrutacji (np. zwolniły się, bo kandydaci nie potwierdzili woli uczenia się w danej placówce – np. postanowili wybrać szkołę prywatną, pozostającą poza systemem rekrutacyjnym).

 5. Możecie przystąpić do rekrutacji uzupełniającej
  Listy szkół, w których pozostały wolne miejsca dla kandydatów, będą publikowane w systemie elektronicznym właściwym dla danego samorządu, na stronach kuratoriów oświaty, na stronach jednostek samorządowych; informacji można szukać także w poszczególnych szkołach. Tak samo jak w przypadku pierwszego etapu rekrutacji, trzeba pilnować terminów w harmonogramie. W rekrutacji uzupełniającej obowiązuje ta sama kolejność zdarzeń, co w pierwszym etapie, tylko dzieje się to w krótszym okresie czasu. O zasadach rekrutacji uzupełniającej przeczytacie tutaj.