Dobre wyniki w nauce mimo złej sytuacji życiowej

W badaniach edukacyjnych wyróżnia się grupę uczniów, którzy mimo złych warunków życia mają bardzo dobre wyniki w nauce, fot. Africa Studio / Shutterstock

W badaniach edukacyjnych wyróżnia się grupę uczniów, którzy mimo złych warunków życia mają bardzo dobre wyniki w nauce. Nazywa się ich uczniami resilient.

Są to dzieci i młodzież, którzy mimo obiektywnych utrudnień w nauce (brak pieniędzy na książki, pomoce naukowe i zajęcia dodatkowe, brak dobrych warunków w domu do odrabiania lekcji, słaby dostęp do dóbr kultury) z sukcesem uczą się w szkole. Badania OECD pokazują, że w Polsce takich uczniów jest coraz więcej (źródło: https://www.evidenceinstitute.pl/). Specjaliści twierdzą, że głównym czynnikiem przesądzającym o szkolnych sukcesach jest pozytywne nastawienie do nauki, wiara w swoje kompetencje oraz większa liczba godzin poświęcanych na naukę. Oznacza to, że uczniowie są w stanie dużo osiągnąć, jeśli lubią się uczyć i wierzą w siebie.