Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

W drugim semestrze roku szkolnego uczniowie klas ósmych mają przed sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest dopilnowanie wszystkich terminów i formalności w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Oto ściągawka, która pomoże pamiętać o ważnych datach i przybliżyć harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się wiosną i dzieli na dwa etapy: zasadniczy oraz uzupełniający. Poniżej podajemy najważniejsze kwestie, o które trzeba zadbać w czasie naboru, wraz z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla wszystkich województw.

 

  Maj 2022  
Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych (terminy dla uczniów, którzy NIE ZDAJĄ dodatkowo egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej)
dolnośląskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
kujawsko-pomorskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00)
lubelskie: 16 maja-24 czerwca
lubuskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00)
łódzkie: 20 kwietnia-17 maja (do godz. 12.00)*
małopolskie: 16 maja-20 czerwca
mazowieckie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
opolskie: 16 maja-20 czerwca
podkarpackie: 16 maja-24 czerwca (do godz. 15.00)
podlaskie: 16 maja-20 czerwca
pomorskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
śląskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
świętokrzyskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
warmińsko-mazurskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00)
wielkopolskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
zachodniopomorskie: 9 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
*możliwość wprowadzania zmian 4-11 lipca do godz. 15.00
Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych dla uczniów, którzy ZDAJĄ dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej
dolnośląskie: 16-31 maja (do godz. 15.00)
kujawsko-pomorskie: 16-31 maja (do godz. 15.00)
lubelskie: 16-31 (do godz. 15.00)
lubuskie: 16-31 maja (do godz. 15.00)
łódzkie: 20 kwietnia-17 maja (do godz. 12.00)
małopolskie: 16-30 maja
mazowieckie: 16-30 maja (do godz. 15.00)
opolskie: 16-30 maja
podkarpackie: 16-31 maja (do godz. 15.00)
podlaskie: 16-31 maja (do godz. 15.00)
pomorskie: 16-31 maja
śląskie: 16-30 maja (do godz. 15.00)
świętokrzyskie: 16-31 maja (do godz. 15.00)
warmińsko-mazurskie: 16-31 maja (do godz. 15.00)
wielkopolskie: 16-31 maja (do godz. 15.00)
zachodniopomorskie: 9-31 maja (do godz. 15.00)
 

Egzamin ósmoklasisty

termin dla całego kraju: 24-26 maja

 
Próby sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych (dyrektor szkoły ustala dokładną datę)
dolnośląskie: 1-10 czerwca, II termin do 7 lipca
kujawsko-pomorskie: 1-13 czerwca, II termin do 17 czerwca
lubelskie: 1-14 czerwca, II termin do 7 lipca
lubuskie: 1-14 czerwca, II termin do 8 lipca
łódzkie: 1-14 czerwca, II termin do 7 lipca
małopolskie: 31 maja-13 czerwca, II termin do 28 czerwca
mazowieckie: 31 maja-13 czerwca, II termin do 7 lipca
opolskie: 1-13 czerwca, II termin do 5 lipca
podkarpackie: 1-14 czerwca, II termin do 7 lipca
podlaskie: 1-10 czerwca, II termin do 7 lipca
pomorskie: 1-13 czerwca, II termin do 7 lipca
śląskie: 31 maja-13 czerwca, II termin do 7 lipca
świętokrzyskie: 1-15 czerwca, II termin do 8 lipca
warmińsko-mazurskie: 1-13 czerwca, II termin do 17 czerwca
wielkopolskie: 1-14 czerwca, drugi termin do 7 lipca
zachodniopomorskie: 1-14 czerwca, II termin do 7 lipca
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić do niego w maju.
termin dla całego kraju: 13-15 czerwca
 

Koniec roku szkolnego. Uczniowie otrzymują świadectwa

termin dla całego kraju: 24 czerwca

 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
dolnośląskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
kujawsko-pomorskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00)
lubelskie: 24 czerwca-14 lipca (do godz. 15.00)
lubuskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
łódzkie: 8-12 lipca (do godz. 15.00)
małopolskie: 24 czerwca-12 lipca
mazowieckie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
opolskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
podkarpackie: 24 czerwca-14 lipca (do godz. 15.00)
podlaskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
pomorskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
śląskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
świętokrzyskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
warmińsko-mazurskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 12.00)
wielkopolskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00)
zachodniopomorskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00)
 
 

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty.

termin dla całego kraju: 1 lipca

 
Wyniki rekrutacji, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół
dolnośląskie: 21 lipca
kujawsko-pomorskie: 19 lipca
lubelskie: 22 lipca
lubuskie: 21 lipca
łódzkie: 19 lipca
małopolskie: 19 lipca
mazowieckie: 20 lipca
opolskie: 20 lipca
podkarpackie: 22 lipca
podlaskie: 21 lipca
pomorskie: 21 lipca
śląskie: 20 lipca
świętokrzyskie: 21 lipca
warmińsko-mazurskie: 20 lipca
wielkopolskie: 20 lipca
zachodniopomorskie: 19 lipca
Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
dolnośląskie: 1 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 25 lipca
lubelskie: 29 lipca
lubuskie: 1 sierpnia
łódzkie: 25 lipca
małopolskie: 26 lipca
mazowieckie: 28 lipca
opolskie: 29 lipca
podkarpackie: 29 lipca
podlaskie: 1 sierpnia
pomorskie: 29 lipca
śląskie: 29 lipca
świętokrzyskie: 1 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 25 lipca
wielkopolskie: 2 sierpnia
zachodniopomorskie: 25 lipca
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły*
dolnośląskie: 22-29 lipca
kujawsko-pomorskie: do 22 lipca (do godz. 15.00)
lubelskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
lubuskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00)
łódzkie: 19-22 lipca (do godz. 12.00)
małopolskie: do 25 lipca
mazowieckie: 21-27 lipca (do godz. 15.00)
opolskie: 20-28 lipca (do godz. 15.00)
podkarpackie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
podlaskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00)
pomorskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
śląskie: 21-28 lipca (do godz. 15.00)
świętokrzyskie: 22-29 lipca
warmińsko-mazurskie: 24 czerwca-22 lipca (do godz. 15.00)
wielkopolskie: 20 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00)
zachodniopomorskie: 19-22 lipca (do godz. 15.00)
*kandydat dostarcza do szkoły, do której się zakwalifikował, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty
 

Koniec pierwszego etapu -      

gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli miejsce w szkole!

 
Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej
dolnośląskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
kujawsko-pomorskie: 25 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00), 25-26 lipca dla zdających egzaminy
lubelskie: 29 lipca-3 sierpnia
lubuskie: 2-5 sierpnia (do godz. 15.00)
łódzkie: 25-28 lipca (do godz. 12.00)
małopolskie: 27 lipca-3 sierpnia, 27-28 lipca dla zdających egzaminy
mazowieckie: 1-3 sierpnia (do godz. 15.00)
opolskie: 2-4 sierpnia
podkarpackie: 2-5 sierpnia
podlaskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
pomorskie: 2-5 sierpnia
śląskie: 1-3 sierpnia (do godz. 15.00)
świętokrzyskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
warmińsko-mazurskie: 26 lipca-5 sierpnia, 26-29 lipca dla zdających egzaminy
wielkopolskie: 3-5 sierpnia (do godz. 15.00)
zachodniopomorskie: 25 lipca-1 sierpnia, 25-26 lipca dla zdających egzaminy
Wyniki rekrutacji uzupełniającej tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.
dolnośląskie: 16 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 9 sierpnia
lubelskie: 11 sierpnia
lubuskie: 12 sierpnia
łódzkie: 5 sierpnia
małopolskie: 9 sierpnia
mazowieckie: 12 sierpnia
opolskie: 15 sierpnia
podkarpackie: 16 sierpnia
podlaskie: 16 sierpnia
pomorskie: 16 sierpnia
śląskie: 12 sierpnia
świętokrzyskie: 11 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 16 sierpnia
wielkopolskie: 16 sierpnia
zachodniopomorskie: 9 sierpnia
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej.
dolnośląskie: 23 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 12 sierpnia
lubelskie: 19 sierpnia
lubuskie: 22 sierpnia
łódzkie: 11 sierpnia
małopolskie: 18 sierpnia
mazowieckie: 19 sierpnia
opolskie: 23 sierpnia
podkarpackie: 22 sierpnia
podlaskie: 22 sierpnia
pomorskie: 23 sierpnia
śląskie: 19 sierpnia
świętokrzyskie: 23 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 19 sierpnia
wielkopolskie: 26 sierpnia
zachodniopomorskie: 12 sierpnia
Próby sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych w rekrutacji uzupełniającej (dyrektor szkoły ustala dokładną datę).
dolnośląskie: 5-9 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 27-28 lipca
lubelskie: 4-8 sierpnia
lubuskie: 8-10 sierpnia
łódzkie: 1-3 sierpnia
małopolskie: 29 lipca-1 sierpnia
mazowieckie: 4-8 sierpnia
opolskie: 5-9 sierpnia
podkarpackie: 8-10 sierpnia
podlaskie: 5-9 sierpnia
pomorskie: 8-10 sierpnia
śląskie: 4-8 sierpnia
świętokrzyskie: 5-9 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 1-3 sierpnia
wielkopolskie: 8-11 sierpnia
zachodniopomorskie: 27-28 lipca
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej*.
dolnośląskie: 17-22 sierpnia
kujawsko-pomorskie: do 11 sierpnia (do godz. 15.00)
lubelskie: 11-18 sierpnia
lubuskie: 12-19 sierpnia (do godz. 15.00)
łódzkie: 5-10 sierpnia (do godz. 12.00)
małopolskie: do 17 sierpnia
mazowieckie: 16-18 sierpnia
opolskie: 17-19 sierpnia (do godz. 15.00)
podkarpackie: 17-19 sierpnia
podlaskie: 16-19 sierpnia
pomorskie: 17-22 sierpnia (do godz. 15.00)
śląskie: 16-18 sierpnia (do godz. 15.00)
świętokrzyskie: 12-22 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 26 lipca-18 sierpnia (do godz. 15.00)
wielkopolskie: 16-25 sierpnia
zachodniopomorskie: 9-11 sierpnia
*kandydat dostarcza do szkoły, do której się zakwalifikował, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty
  Wrzesień 2022  

Zobacz także