Jedna szkoła, dwa programy

Wrzesień będzie nie lada wyzwaniem dla liceów i techników – naukę rozpoczną w nich absolwenci dwóch różnych typów szkół, a to oznacza, że konieczne będzie tworzenie dla nich oddzielnych klas i nauczanie ich dwoma różnymi programami.

 

Do tej pory liceum trwało trzy lata, technikum - cztery. Od września wszystkie licea zostaną przekształcone w szkoły czteroletnie, a technika – pięcioletnie. Będą w nich jednak działały wygaszane placówki ze starego systemu nauczania. A to oznacza, że w jednej szkole będą działały dwie: trzy- i czteroletnie liceum (albo cztero- i pięcioletnie technikum). Będą w nich uczyli ci sami nauczyciele, ale według innych programów nauczania.

Dwie podstawy programowe to wyzwanie dla nauczycieli, uczniowie nie odczują tych różnić, bo każda klasa będzie po prostu realizowała swój program.

Zmiany w podstawie

W trzyletnim liceum i czteroletnim technikum, do którego trafią absolwenci gimnazjum obowiązuje podstawa programowa z 2012 r. W czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum, gdzie uczyć będą się osoby, które ukończyły ósmą klasę szkoły podstawowej - ta przygotowana przez ministerstwo edukacji w 2018 r. Choć obie podstawy nie różnią się zasadniczo w wymiarze godzin, to zdecydowanie różni je rozkład tych godzin.

Nowa podstawa programowa przewiduje, że w liceach ogólnokształcących i technikach zwiększy się tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki (z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym – oznacza to, że tyle godzin będą mieć wszyscy uczniowie bez względu na profil klasy, który wybiorą. Zwiększono również wymiar wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym do 8 godzin.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie będą mogli także wybrać dwa lub trzy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. W starej podstawie, czyli w trzyletnim liceum, uczeń wybiera od dwóch do czterech przedmiotów i przynajmniej jednym rozszerzonym przedmiotem musi być historia, geografia, fizyka, biologia lub chemia. Jeśli nie wybierze w zakresie rozszerzonym historii, musi chodzić na zajęcia z przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo, jeśli zaś nie wybierze geografii, fizyki, biologii lub chemii – na przyrodę.

Zgodnie z nową podstawą programową dyrektor liceum i technikum będzie ustalał jeden przedmiot realizowany przez uczniów w pierwszej klasie – będzie to muzyka, filozofia lub plastyka.

Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe

Ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć szkolnych realizowany w trakcie całego trwania szkoły

w czteroletnim liceum to 123 godziny (trzyletnie miało 91 godzin plus 31 godzin z trzeciej klasy gimnazjum – czyli razem 122 godziny), w pięcioletnim technikum jest to 171 godzin (czteroletnie miało 133 godziny plus 31 godzin z trzeciej klasy gimnazjum – czyli razem 164 godziny).

Zarówno w starym typie liceum i technikum, jak i w nowym nadal będą mogły być prowadzone zajęcia dodatkowe spoza podstawy programowej, które mają charakter tzw. przedmiotów uzupełniających np. z zajęcia artystyczne, ekonomiczne, prawne itp.

A co z powtarzaniem klasy?

Trzyletnie licea i czteroletnie technika będą wygaszane, a to oznacza, że w tym roku po raz ostatni powstaną pierwsze klasy w obu tych typach szkół. Co to oznacza dla uczniów? W przypadku, gdy absolwent gimnazjum, który we wrześniu rozpocznie naukę w pierwszej klasie trzyletniego liceum lub czteroletniego technikum nie otrzyma promocji do drugiej klasy, będzie musiał powtarzać rok, ale nie trafi jeszcze raz do pierwszej klasy tylko do klasy drugiej w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum.