Ósma klasa mojego dziecka

Jak przetrwać ten czas i dobrze zdać egzamin na wspierającego rodzica?

Ósma klasa - koniec szkoły, egzaminy, wybór dalszej drogi kształcenia. To rok wielu pytań i niepokojów. Jak dziecko poradzi sobie z egzaminem? Jak wspierać je przy przygotowaniach? Jak wybrać szkołę, która będzie dla niego dobra? Jak rozłożyć przygotowania? Jak motywować do nauki? Jak wyciszać stres i lęk, jak budzić nadzieję? Już samo czytanie tych pytań zwiększa napięcie i stres.

Zadanie wydaje się wielkie jak słoń. A jak zjeść słonia? Niemożliwe? Możliwe, tylko trzeba mieć na to sposób. Otóż najlepiej słonia zjeść po kawału. I dlatego temat egzaminu i przygotowań do niego, oraz wyboru szkoły najlepiej przyswajać krok po kroku, małymi etapami, analizując kolejne porcje informacji i wykonując kolejne, wynikające z harmonogramu przygotowań do egzaminu rekrutacji, zadania.

Na początek warto uporządkować sobie te zadania w kalendarzu. W tym roku szkolnym przed rodzicami i uczniami stoją trzy trudne zadania.

  1. Zdobycie jak najlepszych ocen, a dzięki temu większej ilości punktów do szkoły, ale też zyskanie wiedzy i umiejętności do wykorzystania na egzaminach i w życiu.
  2. Przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty i zdanie ich na miarę swoich możliwości.
  3. Wybór szkoły, odpowiadającej aspiracjom i potrzebom uczniów.

Tylko tyle? Nie. Dobrze jeszcze zadbać o to, by przetrwać ten czas w zdrowiu, dobrej kondycji psychicznej, w dobrej relacji z bliskimi, ciesząc się chwilami czasu wolnego.

Oto kilka najważniejszych etapów działań, o jakich warto pamiętać w tym roku szkolnym.

 

Październik

Warto rozejrzeć się za wolontariatem. Za przepracowanie 30 godzin na rzecz innych uczeń otrzymuje dodatkowe 3 punkty przy rekrutacji. Najlepiej skonsultować się z osobą, która w szkole odpowiada za wolontariat. Nie wszystkie działania dobroczynne odbywane poza szkołą mogą być nagrodzone tymi cennymi trzema punktami.

Rozpoczynają się etapy szkolne konkursów przedmiotowych. Czasem start „z marszu” także może okazać się dobrym pomysłem. Warto zaryzykować.

Jeśli stan zdrowia dziecka wymaga dostosowania warunków lub form przebiegu egzaminu, albo uczeń ma specjalne potrzeby edukacyjne (dysleksja itp.), do 15 października należy w szkole złożyć zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię. Warto pamiętać, że w sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Listopad

Odbywają się etapy rejonowe konkursów przedmiotowych. Zwycięzcy mogą liczyć na dodatkowe punkty uzyskane w procesie rekrutacji, co przekłada się na większe szanse dostania się do wymarzonej szkoły.

Do 20 listopada 2019 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 25 listopada 2019 r.

Warto zacząć zbierać informacje o ofertach różnych szkół ponadpodstawowych. Pomogą w tym rozmowy ze znajomymi, których dzieci uczęszczają do liceów, techników lub szkół branżowych. Dziecko może porozmawiać ze starszymi kolegami i koleżankami, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych.

Grudzień

Próbne egzaminy przygotowane dla szkół przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Moment, w którym warto zacząć regularne powtórki do egzaminu. Pamiętajcie o ciepłych rodzinnych świętach dających chwilę wytchnienia od… wszystkiego.

Styczeń

Już teraz warto zacząć regularne “trenowanie” pracy z arkuszem egzaminacyjnym – 1 arkusz, co weekend.

Rozpoczynają się etapy wojewódzkie konkursów przedmiotowych.

Do końca stycznia Kurator Oświaty ustali dla danego roku szkolnego terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego - czyli terminy składania dokumentów i ogłaszania list kandydatów przyjętych.

Warto wiedzieć, że w tym miesiącu Perspektywy ogłaszają ranking liceów i techników.

Luty

Do końca lutego Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach i liczbę punktów, jakie w rekrutacji przysługują za te osiągnięcia.

Pora na ferie. Przynajmniej część czasu powinna być poświęcona na słodkie “nic nierobienie”, ruch na świeżym powietrzu i sen. Mózg potrzebuje odpoczynku przed “ostatnią prostą” w przygotowaniach.

Marzec

W tym miesiącu ogłoszone będą listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Pod koniec marca zaczynają się spotkania dla kandydatów w szkołach ponadpodstawowych.

Kwiecień

Egzaminy!

21.04.2020, Godz. 9.00 – język polski
22.04.2020, Godz. 9.00 – matematyka
23.04.2020, Godz. 9.00 – język obcy

Maj

Pora zadbać o poprawienie ocen, o ile istnieje taka możliwość.

Czerwiec

Można już obliczyć punkty za świadectwo, wyniki egzaminów i dodatkowe osiągnięcia! Już niedługo wszystko się rozstrzygnie i kandydaci dowiedzą się, do której szkoły zostali zakwalifikowani.

***

W roku 2020 kalendarz ośmioklasisty zmienił się w marcu, gdy ogłoszono stan epidemii. Egzaminy nie odbyły się w kwietniu, na wyznaczenie nowego terminu uczniowie czekali w napięciu. Znamy już nowy harmonogram rekrutacji i jej zmienione zasady. Na bieżąco aktualizujemy dla Was wszystkie niezbędne informacje.