Zmiana we wniosku do szkoły ponadpodstawowej

Wnioski do szkół ponadpodstawowych zostały już złożone, ale w tym roku przewidziano dodatkową możliwość dokonania zmiany we wniosku. Sprawdź, kiedy i jak to zrobić.

W roku 2021 składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych rozpoczęło się 17 maja a zakończyło 21 czerwca. Kandydaci do szkół średnich musieli więc stworzyć swoją listę wymarzonych placówek i klas, nie znając jeszcze wyników egzaminu ósmoklasisty. A przecież jego wynik ma duży wpływ na to, do jakich szkół uczeń ma szansę się dostać. Wyniki egzaminu przelicza się bowiem na punkty, a te, wraz z punktami za oceny ze świadectwa i szczególne osiągnięcia szkolne, składają się na pulę, która jest dla systemu rekrutacyjnego wskazaniem, gdzie przydzielić kandydata.

 

Zmiana kolejności szkół i szkoły pierwszego wyboru

Po zakończeniu roku szkolnego i ogłoszeniu wyników egzaminu ósmych klas, kandydaci wiedzą już dokładnie, ile punktów mają na swoim koncie. Niektórych wynik mógł pozytywnie zaskoczyć, innych rozczarować.

Jeśli wynik znacznie odbiega od tego, co uczeń przewidywał, można jeszcze na nowo przyjrzeć się kolejności szkół wpisanych we wniosku i dokonać w nim zmian. W 2021 roku jest na to czas między 25 czerwca a 14 lipca. W tym czasie można zmienić swój wybór lub kolejność wymienionych szkół i wybrać inną szkołę pierwszego wyboru. Ale, uwaga! Zmianę należy przeprowadzić w taki sposób, by komisja rekrutacyjna w szkole pierwszego wyboru miała tego świadomość.

 
Wniosek w systemie elektronicznym

Większość kandydatów do szkół średnich korzysta z elektronicznego systemu naboru. System elektroniczny pozwala na wypełnienie wniosku online. Po dokonaniu wyboru klas i szkół powstaje lista preferencji, na czele której umieszczamy szkołę pierwszego wyboru. Ta lista, to wskazanie, do jakich oddziałów kandydat chciałby się dostać, począwszy od wymarzonego, aż do tych, które są także do przyjęcia, choć nie tak upragnione. System przydziela kandydata do jednej z klas, które wymienił on na swojej liście, a dokładniej do pierwszej w kolejności, do której kandydat ma wystarczającą liczbę punktów.

Taki elektronicznie wypełniony wniosek w latach przed rokiem 2020 należało wydrukować, podpisać i złożyć w szkole, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu (w szkole pierwszego wyboru), czyli tej, do której uczeń najbardziej chce się dostać. W roku 2021 z powodu utrzymującego się stanu epidemii wszelkie dokumenty w procesie rekrutacji można złożyć drogą elektroniczną.

Między 25 czerwca a 14 lipca możemy zalogować się do systemu i dokonać zmiany we wniosku. Ale jeśli dokonujemy zmiany szkoły pierwszego wyboru w systemie elektronicznym, trzeba także wycofać wniosek i dokumenty ze szkoły dotychczas wskazywanej jako pierwsza na liście i przekazać je do nowo wybranej. Innymi słowy: uczeń musi zostać wykreślony z listy chętnych kandydatów z jednej szkoły i wpisany w tej drugiej.

 
Wnioski wypełniane tradycyjnie

W części jednostek samorządu terytorialnego obowiązuje tradycyjny sposób wypełniania i składania wniosków poprzez ręczne wypełnienie druku i złożenie go do wybranych szkół.

Druk można otrzymać w szkole lub pobrać ze strony internetowej danej placówki. Jeśli uczeń aplikuje do kilku szkół, powinien pobrać wniosek z każdej z nich (formularze mogą się różnić). Po wypełnieniu i podpisaniu wniosków, każdy z nich należy w odpowiednim terminie złożyć w każdej z wybranych szkół (w roku 2021 można to zrobić drogą elektroniczną).

Jeśli więc uczeń dokonuje zmiany w liście preferencji, musi wycofać złożone wnioski i w wybranych przez siebie szkołach złożyć nowe wnioski z wpisaną poprawną listą szkół i klas.

 
Potwierdzenie woli

Dokonywanie zmian możliwe jest do 14 lipca. Przez następny tydzień trwa przydzielanie kandydatów do szkół i klas. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 22 lipca zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Ci wszyscy, którzy zostali zakwalifikowani do wybranej szkoły, do 30 lipca muszą potwierdzić wolę uczenia się w niej. Oznacza to, że trzeba zawieźć do nowej szkoły oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy i wyniku egzaminu ósmych klas. Dopiero po potwierdzeniu woli kandydat zostaje przyjęty w poczet uczniów. Kandydaci, którzy nigdzie nie znaleźli miejsca, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.