Sztuka czytania ze zrozumieniem. Klasa 1

Sztuka czytania ze zrozumieniem. Klasa 1

Autorzy: Małgorzata Ogrodowczyk

„Sztuka czytania ze zrozumieniem” to cykl trzech zeszytów ćwiczeń umożliwiających uczniom klas 1–3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

  • Zeszyt 1 ułatwia nauczanie czytania dzięki ciekawym, wziętym z życia tekstom.
  • Kształtuje umiejętność odczytywania symboli graficznych, sylab, wyrazów i krótkich tekstów.
  • Uczy porządkowania historyjek obrazkowych, uzupełniania zdań i udzielania odpowiedzi na pytania do tekstu.
  • Kształtuje umiejętność wyszukiwania, łączenia i interpretowania informacji, wyciągania wniosków oraz samodzielnego wzbogacania wiedzy dzięki różnorodnym rodzajom ćwiczeń o różnym stopniu trudności.