Sztuka czytania ze zrozumieniem. Klasa 3

Sztuka czytania ze zrozumieniem. Klasa 3

Autorzy: Dorota Palczewska

„Sztuka czytania ze zrozumieniem” to cykl trzech zeszytów ćwiczeń umożliwiających uczniom klas 1–3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

  • Zeszyt 3 kształtuje umiejętność wyszukiwania, łączenia i interpretowania informacji, wyciągania wniosków oraz samodzielnego wzbogacania wiedzy dzięki zadaniom wymagającym formułowania wniosków, określania skutków i przyczyn, objaśniania znaczeń słów.
  • Wspomaga zapamiętywanie treści i odczytywania danych z różnych źródeł, jak mapy, diagramy czy tabele.
  • Uczy, jak rozumieć proste przenośnie i porównania, a także odczytywać emocjonalne zabarwienie tekstów.
  • Doskonali technikę i szybkość czytania oraz pomaga kontrolować i dyscyplinować pracę oka.