Sztuka tworzenia

Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 725/2014
Autorzy: Natalia Mrozkowiak

„Sztuka tworzenia” to podręcznik do plastyki w gimnazjum, łączący zalety przewodnika po dziedzinach sztuk wizualnych z historią sztuki w pigułce.

  • W systematyczny i prosty sposób zaznajamia z dziejami sztuki europejskiej oraz polskiej.
  • Umożliwia realizację materiału w jednym roku szkolnym dzięki starannemu doborowi i podziałowi treści.
  • Pomaga kształcić umiejętność analizy i interpretacji dzieł za pomocą zestawów najważniejszych terminów.
  • Przygotowuje do świadomego odbioru sztuki poprzez wzorcowe analizy dzieł z pytaniami.
  • Inspiruje do twórczej aktywności za pomocą zadań plastycznych.
  • Rozwija zmysł estetyczny uczniów dzięki całostronicowym reprodukcjom reprezentatywnych dzieł i przejrzystym infografikom.