Tablice matematyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Jerzy Janowicz

Nowa publikacja dla uczniów szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji matematyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Stanowi kompendium wiadomości z matematyki niezbędnych w szkole podstawowej. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

  • Wspiera rozumienie pojęć dzięki zilustrowaniu ich przykładami.
  • Ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji, czemu sprzyja przejrzysty i uporządkowany sposób prezentacji materiału.
  • Kształci umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień w różnej w formie.