Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 863/2019/z1
Autorzy: Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa edycja 2020-2022

Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” stopniowo wprowadza uczniów w świat przyrody oraz ukazuje sposoby jej poznawania. Pozwala zrozumieć zagadnienia związane ze zjawiskami przyrodniczymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka, a także treści dotyczące czytania map i planów oraz rodzajów krajobrazów. Uczniowie poznają przystosowania organizmów do życia w środowiskach wodnym i lądowym na przykładach rzeki lasu, łąki i pola.

  • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki licznym ciekawostkom Warto wiedzieć oraz atrakcyjnej szacie graficznej.           
  • Uczy samodzielnego poznawania przyrody dzięki propozycjom ciekawych doświadczeń i obserwacji opisanym krok po kroku zgodnie z metodą naukową.
  • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów przyrodniczych dzięki ograniczeniu długich opisów tekstowych na rzecz róznorodnych form przekazu, takich jak wypunktowania, schematy, tabele, infografiki.
  • Umożliwia wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w praktyce dzięki ilustrowanym opisom obiektów przyrodniczych Rozpoznaj…
  • Kształci podstawowe umiejętności czytania map dzięki przystępnemu opracowaniu tych treści oraz ich korelacji z tematami dotyczącymi skali, realizowanymi na lekcjach matematyki. 
  • Umożliwia powtórzenie materiału przed sprawdzianami dzięki czytelnym Podsumowaniom zamieszczonym po każdym dziale.