Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

Autorzy: Waldemar Czyżewski

Materiały edukacyjne „Zajęcia elektryczno-elektroniczne” z serii „Technika w praktyce” systematyzują wiedzę o elektryczności oraz z zakresu elektroniki.

  • Zapoznają ucznia z fazami działalności technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem preorientacji zawodowej.
  • Utrwalają wiedzę o elektryczności, ze szczególnym uwzględnieniem budowy obwodów elektrycznych, poprzez przybliżenie zagadnień dotyczących prądu oraz ćwiczenia wymagające zastosowania tej wiedzy w praktyce.
  • Oswajają ucznia z zagadnieniami z zakresu elektroniki poprzez liczne odwołania do jego doświadczeń z życia codziennego.