Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

Autorzy: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Materiały edukacyjne „Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne” z serii „Technika w praktyce” systematyzują wiedzę z zakresu mechaniki i motoryzacji.

Zapoznają ucznia z fazami działalności technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem preorientacji zawodowej.

Utrwalają wiedzę z zakresu rysunku technicznego poprzez powtórzenie zagadnień omawianych w szkole podstawowej i ćwiczenia wymagające zastosowania jej w praktyce.

Pozwalają powtórzyć zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki ćwiczeniom sprawdzającym stopień opanowania wiedzy w tym zakresie.